ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน เมษายน 2555

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
            นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2555 ดังนี้
           วันที่ 3 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต กองพลพัฒนาที่ 1
           วันที่ 10 เมษายน 2555 08.30 น. รับบริจาคโลหิต บริษัท สยามพรีฟู้ด จำกัด
           วันที่ 11 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต บริษัท กระจกพีอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด
           วันที่ 14 เมษายน 2555 08.30 น. รับบริจาคโลหิต วัดประสาทสิทธิ์
           วันที่ 18 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาราชบุรี)
           วันที่ 19 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต แผนกที่ 6 กองคลังแสง ฯ
           วันที่ 19 เมษายน 2555 09.00 น. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ เวฬุวนาราม หมู่ 3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก
           วันที่ 20 เมษายน 2555 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนพุตะเคียน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง
            วันที่ 23 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
            วันที่ 26 เมษายน 2555 09.00 น. รับบริจาคโลหิต จังหวัดทหารบกราชบุรี
            วันที่ 27 เมษายน 2555 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อบต.โป่งกระทิง บ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา // ธนารีย์ สะสุนทร /ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี