ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีจัดบริการเคลื่อนที่ตามโครงการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
          นายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด โดยบูรณาการการให้บริการให้พื้นที่/ชุมชน เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความมั่นคงในการทำงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการในภารกิจของของกระทรวงแรงงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอให้จังหวัดนำบริการตามภารกิจไปถึงชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือที่ชุมชนอื่นๆ ในลักษณะแบบเดียวกันทั่วประเทศโดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือน กำหนดเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6-8 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
          สำหรับเดือนเมษายน 2555 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรี กำหนดออกหน่วยบริการตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 6-8 เมษายน 2555 ณ ห้างบิ๊กซี สาขาราชบุรี ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. โดยมีบริการเช่น รับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน เช่น ไปทำงานต่างประเทศ ไม่ได้รับค่าจ้าง เลิกจ้าง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านแรงงาน และประกันสังคม เช่น ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน มาใช้บริการตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวได้ //ธนารีย์ สะสุนทร /ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี