ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย 3 ไก จำนวน 5 เตียง ของโรงพยาบาลโพธาราม
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355311-9 ต่อ 636 หรือทางเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี