ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้ง PRV ขนาด 200 มม พร้อมอุปกรณ์ท่อบริเวณทางลงบ้านหัวทำนพ การประส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้ง PRV ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อบริเวณทางลงบ้านหัวทำนพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ราคากลางของงสนก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 267,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 น-– 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น.
           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070 บาท ค่าแบบ 1,000 บาท ภาษี 70 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบในเวลา 8.30 น.- 15.00 น./แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี