ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงอัตราการสูบ 200 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 45 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อทางดูด-ทางส่งและระบบไฟฟ้าควบคุม โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำด่านช้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงอัตราการสูบ 200 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 45 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อทางดุด-ทางส่งและระบบไฟฟ้าควบคุม โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำด่านช้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ งานพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในชุดละ 5,350 บาท ค่าแบบ 5,000 บาท ภาษี 350 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. /แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี