ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น หรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจประมูลพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอดูสิ่งของได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-337450 และ 032-337394 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ วิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า กำหนดดูพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. กำหนดประมูลราคาขายทอดตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จในเวลาราชการวันเดียวกัน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี