ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดทหารบกราชบุรี ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
           พันเอก มานะ นามพันธุ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2555 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2555 เริ่มตรวจเลือกฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของทุกวัน ดังนี้
           วันที่ 1 เมษายน 2555 อำเภอวัดเพลง ณ ศาลาการเปรียญวัดเพลง ,อำเภอสวนผึ้ง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง ,อำเภอบางคนที ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว ตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม
           วันที่ 2 เมษายน 2555 อำเภอบ้านคา ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอบ้านคา ,อำเภอจอมบึง ณ ศาลาประชาคมอำเภอจอมบึง ,อำเภออัมพวา ณ หอประชุมวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
           วันที่ 3 เมษายน 2555 อำเภอปากท่อ ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ ,อำเภอบางแพ ณ หอประชุมอำเภอบางแพ , อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
           วันที่ 4 เมษายน 2555 อำเภอดำเนินสะดวก ณ ศาลาการเปรียญวัดโชติทายการาม ,อำเภอ โพธาราม ณ หอประชุมอำเภอโพธาราม ,อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
            วันที่ 5 เมษายน 2555 อำเภอดำเนินสะดวก ณ ศาลาการเปรียญวัดโชติทายการาม,อำเภอโพธาราม ณ หอประชุมอำเภอโพธาราม
             วันที่ 7 เมษายน 2555 อำเภอเมืองราชบุรี ณ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ,อำเภอบ้านโป่ง ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนตูม
             วันที่ 8 เมษายน 2555 อำเภอเมืองราชบุรี ณ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ,อำเภอบ้านโป่ง ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนตูม
             สำหรับชายไทยเกิด พ.ศ. 2534 และชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2533 ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจเลือก และผู้ที่ได้รับการผ่อนผันกรณีต่าง ๆ ให้ไปติดต่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จากเจ้าหน้าที่สัสดี ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน แกมเก็จ พันธุ์เจริญ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี