ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพทหารผ่านศึก

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 
          นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2555 ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ,หมวดวิชาช่างโลหะ ,หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ ,หมวดวิชาขับรถยนต์ ,หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ,หมวดวิชาคหกรรม,หมวดวิชาชีพทั่วไป
         ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร 02-354-8587 ต่อ 284,285 หรือ แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม โทร 02-521-1171 ต่อ103,104 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง/ณัฐพงษ์ หาญพานิช // ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี