ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วันที่ 29 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
           กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ 1. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย จำนวน 2,500 ชุด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานบริหารพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริการพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-0368 ต่อ 2313 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://hpc4.anamai.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th /ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี