ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีให้บริการทุกวันศุกร์ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง

วันที่ 30 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
           นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนผู้ว่างงานรวมทั้งสถานประกอบการในเขตอำเภอบ้านโป่งและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานฯ จึงได้เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนหางาน รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยให้บริการทุกวันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี