ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญผู้สนใจสั่งซื้อสับปะรดกระป๋องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

วันที่ 30 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
            นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาสับปะรดล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ กก.ละ 3.30 – 3.50 บาท (ราคาที่เกษตรกรไม่ขาดทุนคือ กก.ละไม่ต่ำกว่า 4.00 บาท)และปัญหาสำคัญยิ่งในขณะนี้คือ โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงงานหลักที่รีบซื้อสับปะรดของพื้นที่จังหวัดราชบุรี ไม่สามารถรับซื้อสับปะรดดิบจากเกษตรกรได้ เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศซึ่งที่เป็นลูกค้าสำคัญได้ชะลอการสั่งซื้อเพื่อต้องการกดราคาสินค้าให้ต่ำลง ส่งผลให้สับปะรดกระป๋องเกิดภาวะค้างสต๊อกในโรงงานเป็นจำนวนมากถึง 2,400,000 กระป๋อง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีประสบสภาวะขาดทุน จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางราชการต้องรีบหาทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรโดยเร่งด่วน
            จังหวัดราชบุรี ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อสับปะรดกระป๋องจาก บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด และขอให้แจ้งการสั่งซื้อให้จังหวัดราชบุรีทราบทางโทรสาร หมายเลย 032-337678 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานความมั่นคง(ห้องป้องกันจังหวัด) โทร.032-337678 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2555 //ธนารีย์ สะสุนทร / ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี