ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

วันที่ 30 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
           โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 101 รายการ โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 ในวันทำการของทางราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนช่องพรานวิทยา ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมย่อย โรงเรียนช่องพรานวิทยา
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนช่องพรานวิทยาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-359-218/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี