ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 18 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 325 คน)
 
           ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ฮอร์โมน Progesterone ชนิดสอดช่องคลอด จำนวน 3,500 อัน 2.ฮอร์โมน Norgestomet ชนิดฝังใต้ผิวหนังและฉีด จำนวน 300 ชุด
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-389189 โทรสาร 032-389379 หรือ Download เอกสารสอบราคาได้ที่ เวปไซต์ http://www.dld.go.th/airc_rri/th/ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี