ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ประตูระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา

วันที่ 19 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 270 คน)
 
            กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ของงานประตูระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.77+500 และ กม.91+013 ตาม Spec. เลขที่ S 517 0908 8500/1-45 รายการละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่แนบ ของงานประตูระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.77+500 และ กม.91+013 (เครื่องกว้านบานระบาย)
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 ในวันและ เวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.th โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurment.go.th /ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี