ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขา/ส่วนแยก

วันที่ 19 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขา/ส่วนแยก จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของสำนักที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขา/ส่วนแยก ตามรายละเอียดดังนี้
               (1) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 เครื่อง
               (2) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง จำนวน 2 เครื่อง
               (3) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ จำนวน 2 เครื่อง
               (4) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม จำนวน 1 เครื่อง
            2. เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขา/ส่วนแยก ตามรายละเอียดดังนี้
                (1) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จำนวน 1 เครื่อง
                (2) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ส่วนแยกสวนผึ้ง จำนวน 1 เครื่อง
                (3) พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร และยื่นซองสอบราคา ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7009 และ 0-32325800 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี