ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาว่าจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

วันที่ 19 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
         จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างเหมาจัดทำระบบก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ จำนวน 12 ระบบ
          กำหนดยื่นซองในวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 032 – 391705 – 6 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี