ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 23 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 10 รายการ ดังนี้
           1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
           2.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
           3.ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
           4.เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ จำนวน 3 เครื่อง
           5.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่อง
           6.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
           7.เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่) จำนวน 1 เครื่อง
           8.เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(เด็ก) จำนวน 1 เครื่อง
           9.เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง
         10.เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี