ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยจักษุ จำนวน 1 เตียง
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-32246022 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี