ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 23 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลโพธาราม
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ เลขหมาย 0-3235-5311-9 ต่อ 636 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ www.photharam.com /ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี