ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 23 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
            1.เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
            2.เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดส่องกล้อง (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4,14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น., 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032)719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี