ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

วันที่ 24 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
              จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ดังนี้
              1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง
              2.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง
              3.เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน 4 ชุด
             4.ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด
             5.เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ จำนวน 6 เครื่อง
            6.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 6 เครื่อง
            7.Ambu bag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก) จำนวน 3 ชุด
            8.เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง
            9.เครื่องฟังหัวใจเด็กทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 1 เครื่อง
          10.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง
           สำหรับรายการที่ 3 ถึงรายการที่ 9 ผู้เสนอราคาต้องยื่นทุกรายการ
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327901-8 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี