ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างร้านค้าจำน่ายผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
           กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จำนวน 1 รายการ ดังนี้
          -ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 74 ตร.ม. จำนวน 1 หลังๆ ละ 1,009,000.00 บาท
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3273-7367 และ 0-3273-7337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1.กำหนดวันรับเอกสารสอบราคา วันที่ 24 เมษายน 2555 – 3 พฤษภาคม 2555 เวลาตั้งแต่ 09.00 -16.00 น. ให้นำหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาจ้างมาแสดงในวันรับแบบ
          2.วันที่ดูสถานที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น.
          3.ยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 – 11.30 น.
          4.เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
          5.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลาตั้งแต่ 16.30 น./ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี