ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

วันที่ 25 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ดังนี้
             1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง
             2.เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง
             3.ชุดช่วยหายใจผู้ใหญ่ชนิดใช้มือบีบ จำนวน 3 ชุด
             4.ชุดช่วยหายใจชนิดเด็กใช้มือบีบ จำนวน 2 ชุด
             5.ชุดเครื่องส่องหลอดลม จำนวน 3 ชุด
            6. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้องเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง
            7.ชุดเฝือกกลมครบชุด จำนวน 1 ชุด
            8.เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
           9.แผ่นรองยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 4 แผ่น
          10.แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 แผ่น
          สำหรับรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 และรายการที่ 9 ถึงรายการที่ 10 ผู้เสนอราคาต้องยื่นทุกรายการ
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327901-8 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี