ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากสี่แยกปราณบุรี – แม่น้ำปราณบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

วันที่ 25 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากสี่แยกปราณบุรี – แม่น้ำปราณบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,143,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น.
        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.- บาท (ค่าเอกสาร 8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560.- บาท ) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ ในเวลา 8.30-15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ กสท.บ้านโป่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี