ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานธนารักษ์ เปิดรับ- จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ ร่วมกับธนาคารออมสิน

วันที่ 14 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3934 คน)
 
           นายไสว วนัสบดีกุล ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า เปิดให้บริการรับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รวมทั้งธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ที่จะร่วมบริการรับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้เฉพาะประชาชนรายย่อยกับ กรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด หรือ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ โทร. 0-2281-1076 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น โทร.043-472280-4 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี โทร.045-250013 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โทร.053-890040 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โทร.056-228681-3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฏร์ธานี โทร.077-312500 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา โทร.074-311851/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี