ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ดังนี้
               1.พันธุ์ปลายี่สกไทย ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 10,000 ตัว
               2.พันธุ์ปลาม้า ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 2,000 ตัว
               3.พันธุ์ปลาสวาย ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 100,000 ตัว
               4.พันธุ์ปลากราย ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 10,000 ตัว
               5. พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 70,500 ตัว
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
               กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี
              ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-228007-8 ในวันเวลาราชการ/ ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าวย

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี