ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
          1.เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง แบบ Low Suction 0-160 mmHg จำนวน 6 เครื่อง
          2.เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังแบบ Pediatric Intermillent Low Suction 0-160 mmHg จำนวน 6 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี