ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 28 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อด้ามจับปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Phaco Hand piece) จำนวน 1 ชุด ที่สำหรับใช้กับเครื่อง Phaco emulsification Machine รุ่น Millennium
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี