ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำแม่กลอง(อำเภอบ้านโป่ง) เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ในวันที่ 29 พฤษภาคม -8 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cddwed.cdd.go.th/ratchaburi/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี