ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กศน.อำเภอบ้านคาสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา มีความประสงค์สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชการ 2551 โดยใช้ต้นฉบับของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับปรับปรุง สำหรับวิชาบังคับ
           ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
             กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-721064 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี