ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กศน.อำเภอจอมบึงสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กศน.อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-261334 ,032-261949 วันและเวลาราชการหรือเว็ปไซต์ กศน.อำเภอจอมบึง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี