ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
           กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 800 หลัก
           กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 255 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 265 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.forest.go.th/ratchaburi_php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201395 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี