ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3 หลัง

วันที่ 1 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
           ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3 หลัง ดังนี้
           1.โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขนาด 5x15 เมตร (คอกสุกร) จำนวน 1 หลัง
           2.โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขนาด 5x15 เมตร (คอกไก่แจ้) จำนวน 1 หลัง
           3.โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขนาด 5x15 เมตร (คอกไก่ต๊อก) จำนวน 1 หลัง
            กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง เลขที่ 128 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-228418 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี