ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Ampicillin 2,000 mg.และ Sulbactam 1,000 mg.for Injection (IV/IM)

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Ampicillin 2,000 mg.และ Sulbactam 1,000 mg.for Injection (IV/IM) ตามรายการ ดังนี้
           -ยา Ampicillin 2,000 mg.และ Sulbactam 1,000 mg.for Injection (IV/IM) จำนวน 4,000 viaL.
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี