ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
         ศาลจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.rcbc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133,102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี