ข่าวเด่นราชบุรี
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด

วันที่ 19 พ.ย. 2553 )
 
                   เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 53 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหลวงยกบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จังหวัดราชุรี เพื่อรวบร่วมผลการดำเนินงานวิเคราะห์และสรุปผลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นายเจน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ. ราชบุรี ได้รับการยกย่องจาก ป.ป.ส. ภาค 7 ว่า เป็นจังหวัดราชบุรีที่ดำเนินงานด้านยาเสพติดในระดับที่น่าพอใจ แต่ปัญหาการจับกุมก็เป็นระดับต้นๆของภาค 7 เช่นกัน ในงบประมาณที่จะถึงนี้เราจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามสถานศึกษาและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีเวทีแสดงออกให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์รณรงค์ยาเสพติดในพื้นที่ยังมีสูง ทั้งคดีการจับกุมผู้ค้าผู้เสพ อายุเฉลี่ย กลุ่มผู้เสพยังเป็นเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากถูกชักจูงง่าย มีค่านิยมโอ้อวด เรียนแบบและอยากทดลอง ส่วนอำเภอที่มีการแพร่ระบาดมากสุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโพธาราม อำเภอเมือง และอำเภอบางแพ ////////////
 นายชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ จ.ราชบุรี

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี