FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรลงตรวจสอบพื้นที่ทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ที่ราชบุรี

วันที่ 26 มิ.ย. 2555 )
 
วันที่ 25 มิ.ย.55 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมคณะลงตรวจสอบที่ดินของบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งมีจำนวน 17 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 182 ไร่ นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่าเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเหมาะสมกับการทำเหมืองแร่หรือไม่เพราะพื้นที่ใกล้เคียงยังมีเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้เข้าหารือในการประชุมกรรมการปฏิรูปที่ดินที่จะมีขึ้นในเดือนถัดไปอีกครั้ง
 
สำหรับแร่เฟลด์สปาร์หรือแร่ฟันม้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อเซรามิกส์และในน้ำยาเคลือบผิว เฟลด์สปาร์เป็นแร่ที่มีปริมาณธาตุอัลคาไลด์สูง หาได้ง่ายในธรรมชาติ มีธาตุเหล็กต่ำ จึงเป็นที่นิยม โดยมีอยู่ในธรรมชาติ 3 ชนิด คือ โปแตซเซียมเฟลด์สปาร์ โซเดียมเฟลด์สปาร์ แคลเซียมเฟลด์สปาร์ พบอยู่ในหินอัคนีเกือบทุกชนิด และพบในหินชั้นและหินแปรด้วย โดยทั่วๆไปโปแตชเซียมเฟลด์สปาร์ จะมีความต้องการในอุตสาหกรรมเซรามิกส์มากกว่าโซเดียมเฟลด์สปาร์ เพราะโปแตชเซียมเฟลด์สปาร์เมื่อหลอมแล้วได้ความหนืดสูง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นรูปทรงของชิ้นงานอยู่ตัวไม่บิดเบี้ยวในช่วงการเผา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้โปแตชเซียมเฟลด์สปาร์เกรดสูง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี