FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
อปพร.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
 
วันที่ (26 มิ.ย.55) ที่สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม เครือข่าย อปพร.จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด "อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวนการยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา” โดยมีเครือข่าย อปพร.จาก จ.ราชบุรี.จ.นครปฐม สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี รวมทั้งพลังมวลชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปีพุทธศาสนา เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา และเป็นการเตรียมความพร้อมจัดการกับปัญหายาเสพติด
 
ทั้งนี้ พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้ นำพลังมวลชนกล่าวปฏิญาณตน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดด้วย
 
วรปรัชญ ศรีคัตธมาตย์ / ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี