FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
        วันนี้(28 มิ.ย.55) พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พลตรี คนินทร วงศาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมด้วย นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าว กองทัพบกได้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้พื้นที่ป่าต้นน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถกักเก็บน้ำ ชะลอการไหลของน้ำเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในระยะยาว
      สำหรับกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำห้วยผาปก ลุ่มน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำห้วยผาก และลุ่มน้ำตะโกปิดทอง ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 1,200 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก มีการแผ้วถางทำลายป่า เป็นการทำลายป่าต้นน้ำของประเทศ ทั้งนี้กองพลพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าปลูกป่าบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อฟื้นฟูให้เป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี