FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
วันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 2 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
วันที่ 2 ก.ค. 55 ที่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวันแรกของการเปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประสงค์เข้ารับสมัครแต่ละเขตมากันก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คือ 08.30 น. ฉะนั้นคณะกรรมการจึงใช้วิธีจับสลากหมายเลขผู้สมัครเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่าย ขณะที่กองเชียร์ของแต่ละผู้สมัครก็มากันอย่างคึกคักด้วย ทั้งนี้มีนายสุเทพ โกมลภมร ประธาน กกต.จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีมาสังเกตการณ์ดูความเรียบร้อยด้วย ส่วนวันรับสมัครมีระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 
สำหรับจังหวัดราชบุรีมี 10 อำเภอ ส่วนจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีทั้งสิ้น 30 คน จำนวนเขตเลือกตั้งมี 30 เขต และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
 
วรปรัชญ ศรีคัตธมาตย์ / ข่าว
ส.ปชส.ราชบุรี

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี