ข่าวเด่นราชบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน

วันที่ 30 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 425 คน)
 
                  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏมหาราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลเจ็ดเสมือน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
                   วันที่ 26 พ.ย.2553 เวลา 18.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏมหาราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวงศ์สถิต แสงสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พลตำรวจตรี เพชรัตน์ แสงไชย บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานฯ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารอรับเสด็จในครั้งนี้ จากนั้นนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กราบทูลรายงานความเป็นมาและการดำเนินงานการจัดเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน พร้อมทั้งกราบทูลเชิญเสด็จประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ทรงปัดป้ายสลักหินเปิดงาน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเปิดงานเทศกาลศิลปะและการแสดง เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ชุมชนเจ็ดเสมียน ตลอดจนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และภาคีต่างๆ คณะกรรมการชุมชน มีความเห็นตรงกัน ที่จะจัดงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ ผ่านศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินจากพื้นที่อื่น ให้กระจายอยู่ในชุมชนเจ็ดเสมียน และชุมชนข้างเคียงในจังหวัดราชบุรี ทั้งรูปแบบการแสดงและดนตรีในเชิงอนุรักษ์ แบบพื้นถิ่น การแสดงวิถีชุมชน ตลอดจนการแสดงและดนตรีร่วมสมัย เพื่อหวังที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนและกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางชุมชนเข้มแข็ง นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนเปิดเทศกาล ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอด 7 สัปดาห์เริ่มวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 - 7 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ใน 3 สถานที่หลัก คือลานกิจกรรม - ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง - ตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน ริมแม่น้ำแม่กลองเนินกลางสวน - สวนศิลป์ บ้านดิน จากนั้นเวลา18.30 น.ทรงเสด็จไปยังลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทรงตัดแถบแพรเปิดลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี และทอดพระเนตรการแสดง ชุดแรกของเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนการแสดงร่วมสมัยบางส่วนจากเรื่อง มโนราห์ นาฏลีลาผสมผสานกับดนตรีไทย จบการแสดงทรงประทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนนักแสดง จากนั้นเสด็จออกจากลานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน เสด็จไปยังอาคารสำนักงาน ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี เสด็จถึงอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน, คณะกรรมการจัดงาน จากนั้นเสด็จออกจากกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี เสด็จไป เสวยพระกระยาหารค่ำ ตามพระอัธยาศัย ( เป็นส่วนพระองค์)ยังบริเวณลานจัดถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ที่จังหวัดจัดถวาย ก่อนประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับวังสุโขทัย //////////// ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ราชบุรี

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
20%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
80%
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี