FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก

วันที่ 10 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
วันที่ 10 ก.ค. 55 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก ภายใต้หัวข้อร่วมส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2555 โดยมี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นสื่อมวลชน จาก วิทยุชุมชน วิทยุออนไลน์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี จากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวม 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสาธารณะ และส่งต่อองค์ความรู้/ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปยังประชาชน ผ่านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนการเข้าประชุมได้มีการตรวจสุขภาพคณะสื่อมวลชนด้วย
 
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายบทบาทการประชาสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายรวิโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยการอภิปรายกลุ่มปฏิบัติ การรับมืออุทกภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 
วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ / ภาพ/ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี