ข่าวเด่นราชบุรี
กรมการทหารช่างจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน”

วันที่ 11 ก.ค. 2555 )
 
      วันนี้(11 ก.ค.55) ที่ห้องประชุมยงใจยุทธ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พล.ต.กรยุทธ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน” โดยกรมการทหารช่าง จังหวัดทหารบกราชบุรี และกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรม "รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน” บริเวณลานด้านหน้าโรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555เวลา 15.00 -20.00 น. ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
      สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดขบวนเดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบัน รวมทั้งแสดงถึงความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติ การจัดแสดงดนตรี/การแสดงเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่นบริการทางการแพทย์ บริการตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี