ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 25 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลโพธาราม ดังนี้
             1.เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วมากกว่าหรือเท่ากับ พิมพ์ดำ 6 ipm พิมพ์สี 4 ipm จำนวน 41 เครื่อง
             2.เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วมากกว่าหรือเท่ากับ พิมพ์ดำ 7 ipm พิมพ์สี 5 ipm จำนวน 4 เครื่อง
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 642/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี