ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา factor Vll 500 IU Injection (สำหรับ plasma derived)

วันที่ 27 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา factor Vll 500 IU Injection (สำหรับ plasma derived) ตามรายการ ดังนี้ ยา factor Vll 500 IU Injection (สำหรับ plasma derived) จำนวน 300 vial.
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี