ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพการใช้งาน

วันที่ 1 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพการใช้งาน ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา กำหนดการประมูลราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจติดต่อสอบถามขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327586 ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี