ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
         ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rcbc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133 ,102/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี