ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี 45 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี 45 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th/Ratchaburi/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315450 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี