ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเลือกซื้อสินค้าในงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยจังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
           นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ The Prime ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ข้างโรบินสันราชบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกต่ำกว่าท้องตลาด สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าธงฟ้า เช่น น้ำตาลทราย น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ไข่ไก่ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย
          ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าได้ในงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยจังหวัดราชบุรี ตามวันและสถานที่ดังกล่าว/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี