ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ราคาแนะนำมะพร้าว

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 282 คน)
 
          นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวขาวและมะพร้าวผลแนะนำ โดยให้ผู้รับซื้อ รับซื้อเนื้อมะพร้าวขาวและมะพร้าวผลในราคาไม่ต่ำกว่าราคาแนะนำดังต่อไปนี้
          วันที่ 20-26 สิงหาคม 2555 ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่โรงงานรับซื้อ 18 บาท/กก. ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่ล้งรับซื้อ 14 บาท /กก. ราคามะพร้าวผลที่ล้งรับซื้อ 4.67 บาท/ผล
          วันที่ 27 สิงหาคม -2 กันยายน 2555 ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่โรงงานรับซื้อ 19 บาท/กก. ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่ล้งรับซื้อ 15 บาท /กก. ราคามะพร้าวผลที่ล้งรับซื้อ 5 บาท/ผล
          วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่โรงงานรับซื้อ 20 บาท/กก. ราคาเนื้อมะพร้าวขาวที่ล้งรับซื้อ 16 บาท /กก. ราคามะพร้าวผลที่ล้งรับซื้อ 5.33 บาท/ผล
          ให้ผู้รับซื้อมะพร้าวผล ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่รับซื้อให้ชัดเจน และต้องรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้นั้น หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
         ในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับซื้อ หรือได้รับการร้องเรียนว่ารับซื้อต่ำกว่าราคาแนะนำตามข้อ 2 สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป และยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
         ทั้งนี้ ในระหว่างการประกาศราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวขาวและมะพร้าวผลแนะนำดังกล่าว หากพบว่ามีการรับซื้อเนื้อมะพร้าวขาว มะพร้าวผลในราคาต่ำกว่าราคาแนะนำ หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อมะพร้าวผล หรือรับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ โปรดแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี